NOT POU LAPRES

Publié: décembre 15, 2014 dans Mis à jour

                                                                                                               Potoprens, le 15/12/2014

KOURAJ POU PWOTEJE DWA MOUN, konstate avèk anpil lapènn kòman pèp ayisyen an,  ap  fi-n tonbe  anba kolera pandan gwo kriz politik ap bwase bil sosyete a, manifestasyon kont gouvènman an se sa  kap fè aktyalite nan medya nou yo, pandan pèp la ap kontinye mouri anba kolera ki se youn nan pi gwo kado solda minista yo te ba nou depi 2 zan, nou menm  nan KOURAJ, kap defann dwa moun san eksklizyon nap mande pou gouvènman an plas la pou ‘ l pran tout dispozisyon nesesè ansanm avèk minis sante piblik la ak popilasyon an jan konstitisyon 29 mas 1987 garanti sa a nan  atik  19 tout sitwayen an jeneral ki malad, dwe jwenn bon jan swen medikal ak sèvis sosyal nesesè, kote lopital inivèsite deta a ap mete moun malad kolera yo deyò tankou chyen paske doktè refize bay moun ki malad kolera yo swen, sa ki lakòz plizyè moun mouri deja se gras ak MEDSEN SAN FONTYE ak GESKIO ki ap ede popilasyon an kifè pa genyen plis moun ki pèdi lavi yo toujou.

KOURAJ, pwofite okasyon sa pou li egzòte tout ayisyen a la ronn badè pou yo toujou kontinye aplike bon jan prensip ijèn ak byen trete tout dlo ke nap bwè, sante w depann de ou, nap mande ak otorite ki konsène yo pou yo renouvle detèminasyon ak angajman yo genyen pou yo sipòte ak akonpaye tout sitwayen, garanti yo bon jan swen nesesè pou yo fè prevansyon pou yo evite pran ak propaje maladi kolera ap koze.

KOURAJ POU PWOTEJE DWA MOUN, pwofite okazyon sa pou li voye senpati li ansanm ak sensè kondeleans bay tout fanmi zanmi viktim kolera yo, si tou fanmi sa ki gentan mouri yo, ki pa gen tan wè ane 2015 nan.

 

 JEUDY Charlot

                                                                                                                            President KOURAJ  

Publicités

Les commentaires sont fermés.